Obwieszczenia 2015
.

Załączone pliki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z 14.12.2015 (obw_14.12.2015.pdf - 675.345 KB)
Data publikacji: 2015-12-15 07:57:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z 15.12.2015 (obw_15.12.2015.pdf - 541.841 KB)
Data publikacji: 2015-12-15 14:29:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce"

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce