Strategia rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023 -ankieta

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016-2023, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. O wypełnienie ankiety proszę wszystkich mieszkańców Gminy, przedsiębiorców prowadzących działalność oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających na terenie Gminy.

Niniejsza ankieta bada trzy podstawowe obszary, tj.: gospodarkę, środowisko oraz sprawy społeczne w celu zbadania potencjału do rozwoju oraz mocne i słabe strony naszej Gminy.

Państwa opinia będzie stanowić cenne źródło informacji, szczególnie w odniesieniu do diagnozy potrzeb mieszkańców a zebrane dane zostaną wykorzystane do wypracowania strategicznych kierunków rozwoju Naszej Gminy Bejsce.

Ankiety można składać u sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy, a pobrane ze strony internetowej gminy w formie elektronicznej przesyłać na adres email: biuro@go-fb.eu

Termin składania ankiet mija 8 stycznia 2016 roku.

Zapraszam Państwa do współpracy w wytyczaniu kierunków rozwoju naszej Gminy na najbliższe lata!

Bejsce,dn.21.12.2015r.

Wójt Gminy Bejsce

  Józef Zuwała

Formularz ankiety do pobrania: doc , pdf


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce