Oświadczenia majątkowe Wójta, Przewodniczącego i Radnych za 2015 rok z kwietnia 2016 roku

Oświadczenia majątkowe Wójta, Przewodniczącego i Radnych za 2015 rok z kwietnia 2016 roku

I.

1. Wójt Gminy Bejsce-Józef Zuwała 2.Przewodniczący Rady Gminy Bejsce-Jarosław Parada II. Radni: 1.Janusz Kurek 2. Danuta Urantówka 3. Andrzej Stalmach 4.Lucyna Kocińska 5. Leszek Makuch 6.Monika Brzeszcz 7.Łukasz Zuwała 8. Janusz Włusek 9. Cezary Noga 10. Adam Niedźwiedź 11. Dawid Guca 12. Beata Grudzień 13. Sylwia Grudzień 14. Magdalena Wójcik 


Załączone pliki:
Oświadczenie Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała za 2015 (Oswiad_majatkowe_Wojt_Bejsce_JozefZuwala.pdf - 1216.064 KB)
Data publikacji: 2016-04-22 09:18:21 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała za 2015
Owiadczenie Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Jarosław Parada za 2015 (Oswiad_majatkowe_Przewod_Bejsce_JaroslawParada.pdf - 823.586 KB)
Data publikacji: 2016-04-22 09:24:59 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Owiadczenie Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Jarosław Parada za 2015

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce