Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce na lata 2014 - 2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce na lata 2014 - 2020

W poniższych plikach istnieją:

1.Uchwała Nr XVII/118/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

2. PGN - załącznik do Uchwały

3. BEI Bejsce 


Załączone pliki:
Uchwała Nr XVII/118/2016 z 16czerwca2016r (XVII_118_2016PlamGospNisko.PDF - 560.937 KB)
Data publikacji: 2016-06-23 11:37:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała Nr XVII/118/2016 z 16czerwca2016r
PGN - Załącznik do uchwały (Zalacznik_do_Uchwaly_PGN.docx - 998.9 KB)
Data publikacji: 2016-06-23 11:38:12 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: PGN - Załącznik do uchwały
BEI - Bejsce (BEI_Bejsce.xlsx - 73.665 KB)
Data publikacji: 2016-06-23 11:39:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: BEI - Bejsce
Pismo znak:ZFE-0705-1-11-12/15 (LS492-W13-8.pdf - 338.16 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 11:40:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: informujące o zmianie numeracji w rejestrze planów gospodarki niskoemisyjnej
Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Bejsce (u191-2017.pdf - 1322.721 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 11:44:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania "Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bejsce do roku 2020."
Pismo znak: ZFE-0705-1-11-12/15 v2 (LS492-W13-8v2.pdf - 334.08 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 11:47:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: informujące o pozytywnej weryfikacji aneksu nr 1 do planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce