Obwieszczenia 2017

Obwieszczenia 2017

 


Załączone pliki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 5 lipca 2017 (Obw-WG-5.07.2017.pdf - 492.195 KB)
Data publikacji: 2017-07-06 13:37:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w miejscowości:Dobiesławice, Brończyce,Sędziszowice,Stojanowice,Bejsce.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (KW_14803_RDO_S_plik2.pdf - 244.039 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 12:58:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Morawianki - Gaj”
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 18.12.2017r. (Ob.WGB-18.12.2017.pdf - 422.967 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 10:10:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania pn. PBW na przebudowę sieci elektroenergetycznej SN15 kV Kazimierza Wielka-Koszyce, -Dolany na terenie gmin Koszyce i Bejsce (etap 2) - RE Busko".

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce