Oświadczenia majątkowe Wójta, Przewodniczącego i Radnych za 2016 rok z kwietnia 2017 roku

Oświadczenia majątkowe Wójta, Przewodniczącego i Radnych za 2016 rok z kwietnia 2017 roku

I. 

1. Wójt Gminy Bejsce-Józef Zuwała

2.Przewodniczący Rady Gminy Bejsce-Jarosław Parada

 

II. Radni:

1.Janusz Kurek

2. Danuta Urantówka

3. Andrzej Stalmach

4.Lucyna Kocińska

5. Leszek Makuch

6.Monika Brzeszcz

7.Łukasz Zuwała

8. Janusz Włusek

9. Cezary Noga

10. Adam Niedźwiedź

11. Dawid Guca

12. Beata Grudzień

13. Sylwia Grudzień

14. Magdalena Wójcik  


Załączone pliki:
Oświadczenie Wójt Józef Zuwała za 2016 rok (Wojt_Jozef_Zuwala2017.pdf - 732.303 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 09:41:11 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie Wójt Józef Zuwała za 2016 rok
Oświadczenie Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Parada za 2016 rok (Przew_Rady_Gmin_Jaroslaw_Parada2017.pdf - 896.661 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 09:43:46 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Parada za 2016 rok
Oswiadczenie majątkowe Janusz Kurek (Janusz_Kurek2016.PDF - 1799.581 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 10:54:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oswiadczenie majątkowe Janusz Kurek
Oswiadczenie majątkowe Danuta Urantówka (Danuta_Urantowka2016.PDF - 1931.645 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 10:55:27 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oswiadczenie majątkowe Danuta Urantówka
Oswiadczenie majątkowe Andrzej Stalmach (Andrzej_Stalmach2016.PDF - 1880.665 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:24:12 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oswiadczenie majątkowe Andrzej Stalmach
Oświadczenie majątkowe Lucyna Kocińska (Lucyna_Kocinska2016.PDF - 1901.144 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:25:37 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Lucyna Kocińska
Oświadczenie majątkowe Leszek Makuch (Leszek_Makuch2016.PDF - 1866.043 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:26:52 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Leszek Makuch
Oświadczenie majątkowe Monika Brzeszcz (Monika_Brzeszcz2016.PDF - 1941.602 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:28:24 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Monika Brzeszcz
Oświadczenie majątkowe Łukasz Zuwała (Lukasz_Zuwala2016.PDF - 1780.75 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:29:25 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Łukasz Zuwała
Oświadczenie majątkowe Janusz Włusek (Janusz_Wlusek2016.PDF - 1981.898 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:30:38 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Janusz Włusek
Oświadczenie majątkowe Cezary Noga (Cezary_Noga2016.PDF - 1798.901 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:31:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Cezary Noga
Oświadczenie majątkoweAdam Niedźwiedź (Niedzwiedz_Adam2016.PDF - 1852.415 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:32:57 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkoweAdam Niedźwiedź
Oświadczenie majątkowe Dawid Guca (Dawid_Guca2016.PDF - 1921.096 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:33:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Dawid Guca
Oświadczenie majątkowe Beata Grudzień (Beata_Grudzien2016.PDF - 2119.494 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:35:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Beata Grudzień
Oświadczenie majątkowe Sylwia Grudzień (Sylwia_Grudzien2016.PDF - 1503.256 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:35:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Sylwia Grudzień
Oświadczenie majątkowe Magdalena Wójcik (Magdalena_Wojcik2016.PDF - 1814.945 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 11:37:02 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oświadczenie majątkowe Magdalena Wójcik

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce