Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - linia średniego napięcia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - linia średniego napięcia

............w poniższym pliku całe obwieszczenie 


Załączone pliki:
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - linia średniego napięcia2017 (Obwie_o_zakpostep_administracyjnego17.PDF - 677.814 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 08:27:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - linia średniego napięcia2017

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce