12.Sesja Rady Gminy Bejsce - 27 listopad 2018.

Wersja do druku

Sesja Rady Gminy Bejsce - 27 listopada 2018

 

 ...w poniższych  plikach  "pdf" istnieją zapisy uchwał z załącznikami, z sesji z dnia 27 listopada 2018 roku o sygnaturze II/3/2018  do II/20/2018 

 

II/3/2018 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Bejsce.

II/4/2018 -  w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym w zależności od pełnionych funkcji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

II/5/2018 - w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

II/6/2018 - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bejsce Edwarda Krupy.

II/7/2018 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.

II/8/2018 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

II/9/2018 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy. 

II/10/2018 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku. 

II/11/2018 - w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Bejsce na rok 2019. 

II/12/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

II/13/2018 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

II/15/2018 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

II/16/2018 -  zmieniająca uchwałę nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

przebiegu istniejących dróg gminnych.

II/17/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokal u użytkowego stanowiącego własność Gminy Bejsce.   

II/18/2018 - w  sprawie o ddania w najem na czas oznaczony lokal u użytkowego stanowiącego własność Gminy Bejsce w drodze bezprzetargowej.

II/19/2018 -   w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

II/20/2018 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocyw ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.  

 

 Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 19 listopada 2018

 Kam2018.jpg - 97.77 Kb

...link do video-sesji 

 

 

 

 


Załączone pliki
II_3_2018.pdfUchwała II/3/2018 (II_3_2018.pdf - 306.347 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:41:11 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/3/2018
II_4_2018.pdfUchwała II/4/2018 (II_4_2018.pdf - 604.092 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:41:40 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/4/2018
II_5_2018.pdfUchwała II/5/2018 (II_5_2018.pdf - 205.625 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:42:03 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/5/2018
II_6_2018.pdfUchwała II/6/2018 (II_6_2018.pdf - 219.222 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:42:26 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/6/2018
II_7_2018.pdfUchwała II/7/2018 (II_7_2018.pdf - 186.502 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:42:46 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/7/2018
II_8_2018.pdfUchwała II/8/2018 (II_8_2018.pdf - 188.474 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:43:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/8/2018
II_9_2018.pdfUchwała II/9/2018 (II_9_2018.pdf - 421.898 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:43:29 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/9/2018
II_10_2018.pdfUchwała II/10/2018 (II_10_2018.pdf - 181.659 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:44:01 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/10/2018
II_11_2018.pdfUchwała II/11/2018 (II_11_2018.pdf - 176.549 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:44:22 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/11/2018
II_12_2018.pdfUchwała II/12/2018 (II_12_2018.pdf - 1552.685 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:44:51 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/12/2018
II_13_2018.pdfUchwała II/13/2018 (II_13_2018.pdf - 847.632 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:46:10 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/13/2018
II_15_2018.pdfUchwała II/15/2018 (II_15_2018.pdf - 1089.179 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:46:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/15/2018
II_16_2018.pdfUchwała II/16/2018 (II_16_2018.pdf - 185.44 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:46:56 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/16/2018
II_17_2018.pdfUchwała II/17/2018 (II_17_2018.pdf - 269.957 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:47:17 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/17/2018
II_18_2018.pdfUchwała II/18/2018 (II_18_2018.pdf - 294.349 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:47:39 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/18/2018
II_19_2018.pdfUchwała II/19/2018 (II_19_2018.pdf - 1736.036 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:48:12 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/19/2018
II_20_2018.pdfUchwała II/20/2018 (II_20_2018.pdf - 190.133 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 11:48:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała II/20/2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6605

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2018-11-29 12:12:11
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2018-12-06 11:50:37
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2018-12-07 09:19:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony