Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2019Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-05-15 13:19:54

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce w 2019 roku.

 

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 09 stycznia2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej w sołectwie Bejsce.

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym". 

 Powrót