Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2019Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-05-16 07:43:32

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce w 2019 roku.

 

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 09 stycznia2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej w sołectwie Bejsce.

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym". 

 

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powołania Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY W BEJSCACH Z DNIA 7 LUTEGO 2019 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  n / w postępowań:

 

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym".

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE z dnia 18 lutt-20 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów organów sołectw

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 luty 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości: Bejsce, Czyżowice

 

 

 Powrót