1. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 roku:

Wersja do druku

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 roku:

 

1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

 

2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

 

3. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

 

4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

 

5. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 259

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2019-03-20 17:59:19
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2019-03-20 18:09:33
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-03-21 11:58:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony