Rejestr zmian strony: 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 u z dnia 24.04.2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2020-12-03 07:55:21
Leonard Wdowik
2020-12-03 07:54:50
Modyfikacja treści strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 u z dnia 24.04.2003 r.o działalności p
Wersja przed modyfikacją
12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 u z dnia 24.04.2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:58:07
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:57:07
Modyfikacja treści strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
Wersja przed modyfikacją
12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na ro
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:54:57
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:53:09
Modyfikacja treści strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
Wersja przed modyfikacją
12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na ro
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:41:05
Leonard Wdowik
2020-10-29 12:41:05
Opublikowanie nowej strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
[1]

Powrót