Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2021

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2021

 

Zarządzenie 1 do 7 2021rok

-w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce w 2021 roku,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie powołania koordanytora gminnego oraz organizacji transportu do punktu szczepienia przeciwko SARS-COV-2,

-w sprawie powołania Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura spisowego -Spis Powszechny 2021,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Bejsce,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby gotowości obronnej państwa.

 

Zarządzenie 8 do 18 2021rok

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2021w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

-w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie,

-w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej,

-w sprawie powołania komisji pn: Utwardzenie terenu przy budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.

 

Zarządzenie 19 do 30 2021rok

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Citroen Berlingo,

-w sprawie użytkowania samochodu służbowego Urzędu Gminy Bejsce,

-w sprawie określenia procedury-działalność gospodarcza-właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bejsce,

-w sprawie uchylenia części zarządzenia Nr22/2021

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie powołania komisji gminnej-straty w gospodarstwach rolnych,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

 

 

Zarządzenie 31 do 40 2021rok

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu osobowego marki Citroen Berlingo,

-w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bejsce,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie powołania składu osobowego komisji-przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok,

-w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds wymiaru podatków i oat,

 

 

Zarządzenie 41 do 50 2021rok

-w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w referacie spraw obywatelskich, ogólnych i obronnych oraz usc,

-w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego -Gminna biblioteka Publiczna Bejsce,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie powołania Komisji - Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie :zmiana zarządzenia wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bejsce,

-w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2022 rok

 

 

 

Zarządzenie 51 do 64 2021rok

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie odwołania zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bejsce,

-w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego , OSP z terenu Gminy Bejsce,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

-w sprawie powołania Komisji-postępowania przetargowe,

-w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bejsce na 2021 rok,

-w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej - finanse publiczne

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 904

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2021-01-08 10:22:01
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2021-01-08 10:23:05
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2022-10-05 09:17:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony