Rejestr zmian strony: 12.Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2021-10-20 10:24:48
Leonard Wdowik
2021-10-20 10:24:48
Opublikowanie nowej strony 12.Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po
[1]

Powrót