Rejestr zmian strony: 13.SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczn

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leonard Wdowik
2021-11-17 07:30:01
Leonard Wdowik
2021-11-17 07:30:01
Opublikowanie nowej strony 13.SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
[1]

Powrót