6. Zapytanie ofertowe 2022 -Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

Wersja do druku

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

 

2. Formularz OFERTY na wykonanie zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Bejsce.

 

3. Załącznik nr 2 – Wykaz robót

 

4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

 

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

 

6. Projekt umowy - Umowa na roboty budowlane

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT

 

8. Sala Bejsce Etap I - Przedmiar

 

9. Sala Bejsce Etap II - Przedmiar

 

10. STWiOR Bejsce 2022

 

11. Dokumentacja Projektowa

 

12. Rzut parteru

 

13. Rzut pietra

 

14. IE_Świetlica_Bejsce_opis_dw_23.12.2020

 

15. IE_Świetlica_Bejsce_rysunki_dw_23.12.2020

 

16. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

17. Informacja o wynikach

 

 

 

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 663

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2022-01-12 11:36:17
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2022-01-13 08:00:48
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2022-02-03 08:49:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony