Struktura Organizacyjna UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-07-19 09:07:23

 

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Bejscach.

                 W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

      1/ Referat Spraw Obywatelskich, 
            Ogólnych i Obronnych  oraz USC
                    - symbol OSO

Kierownik -  Zbigniew Lis

tel: ( 041) 35 11 010 wew. 35

 ******************************************************

     2/ Referat Finansowy                                            - symbol   F

Kierownik - Katarzyna Klasińska

tel: (041) 35 11 010 wew. 31

 ******************************************************

     3/ Referat Budownictwa, Inwestycji,

          Drogownictwa i Rolnictwa                              - symbol  BIDR

Kierownik - Zbigniew Anielski

tel: ( 041) 35 11 010 wew. 28

 ******************************************************

       4/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            - Symbol GOPS

Kierownik - Maria Zioło

tel: ( 041 ) 35 11 010 wew. 26

 

**********************************************

 Powrót