Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2010Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-05 08:45:06

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2010

 

Zarządzenie Nr 1

...zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy.

 

Zarządzenie Nr 2

...w sprawie szkoleń wewnętrznych w Urzędzie Gminy na rok 2010.

 

Zarządzenie Nr 3

...powołania komisji przetargowej - Dostawa produktów spożywczych do szkół na terenie Gminy.

 

Zarządzenie Nr 4

...powołanie administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Zarządzenie Nr 5

...wprowdzenie do budżeu dotacji ocelowej.

 

Zarządzenie Nr 6

...wprowdzenie do budżeu dotacji ocelowej.

 

Zarządzenie Nr 7

...pomoc społeczna.

 

Zarządzenie Nr 8

...wprowdzenie do budżeu dotacji ocelowej.

 

Zarządzenie Nr 9

...zmiana bidżetu między rozdziałami.

 

Zarządzenie Nr 10

...w sprawie instrukcji obiegu dokumentów.

Zarządzenie Nr 11

.....kryteria oceny pracy nauczyciela.

Zarządzenie Nr 12

....wykaz nieruchomości na sprzedaż.

Zarządzenie Nr 13

....wprowadzenie dotacji docelowej do budżetu Gminy.

Zarządzenie Nr 14

....zmiana między rozdziałami budżetru Gminy.

Zarządzenie Nr 15

....powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 16

...wprowadzenie dotacji docelowej.

Zarządzenie Nr 17

...upoważnienie dla GOPS.

Zarządzenie Nr 18

....plan wykorzystania zasobów nieruchomości.

Zarządzenie Nr 19

....wprowadzenie dotacji docelowej.

Zarządzenie Nr 20

...wprowadzenie dotacji docelowej

Zarządzenie Nr 21

...zmiana budżetu między rozdziałami.

Zarządzenie Nr 22

...tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych.

Zarządzenie Nr 23

....ustanowienie koordynatora gminnego na wybory prezydenckie.

Zarządzenie Nr 24

...wprowadzenie dotacji docelowej do budżetu.

Zarządzenie Nr 25

...powołanie komisji powodziowej.

Zarządzenie Nr 26

...komisja do spraw Integracji Społecznej.

Zarządzenie Nr 27

....lider gminny spis powszechny.

Zarządzenie Nr 28

...wprowadzenie dotacji docelowej.

Zarządzenie Nr 29

...wprowadzenie dotacji docelowej.

Zarządzenie Nr 30

...powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 31

...szacowanie strat z klęski żywiołowej.

Zarządzenie Nr 32

...wprowadzenie dotacji docelowej do budżetu Gminy.

Zarządzenie Nr 33

...zespół projektu e-świetokrzyskie.

Zarządzenie Nr 34

...zmiany w budżecie Gminy.

Zarządzenie Nr 35

...wprowadzenie dotacji docelowej.

Zarządzenie Nr 36

...powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 37

...wyznaczenie zastępcy komisarza spisowego.

Zarządzenie Nr 38

...wprowadzenie dotacji docelowej do budżetu Gminy.

Zarządzenie Nr 39

...przedłużenie stanowiska Dyrektora Szkoły.

 

 Powrót