Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2022

Wersja do druku

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2022

 

Zarządzenia od 1 do 8 z 2022 roku

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bejsce,

-w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników,

-w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie,

-w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego marki VALTRA N121,

-w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

 

Zarządzenia od 9 do 13 z 2022 roku

-w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bejsce w 2022 roku,

-w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP - akcje ratownicze, szkolenia lub ćwiczenia,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

 

 

Zarządzenia od 14 do 20 z 2022 roku

-w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,

-w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć i udział we współzawodnictwie sportowym.,

-w sprawie upoważnienia do wypłaty świadczenia pieniężnego - o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz użytkowania koparko-ładowarki Catarpillar CAT 432E, ciągnika rolniczego Zetor PROXIMA oraz ciągnika rolniczego VALTRA N 121 stanowiących własność Gminy Bejsce,

 

Zarządzenia od 21 do 24 z 2022 roku

-w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Budynku Urzędu Gminy w Bejscach,

-w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert: : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć i udział we współzawodnictwie sportowym.,

-w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu: : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć i udział we współzawodnictwie sportowym.,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

 

Zarządzenia od 25 do 26z 2022 roku

-w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 roku,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

 

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Bejsce z dnia 16 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach

 

 

Zarządzenia od 28 do 30 z 2022 roku

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego bez negocjacji dla zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejscach,

-w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony danych Osobowych.


Zarządzenia od 31 do 34 z 2022 roku

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie powołania komisji konkursowej-konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach.

 

Zarządzenia od 36 do 40 z 2022 roku

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej,

-w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy - Dożynki Gminne 2022"

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

 

 

Zarządzenia od 41 do 47 z 2022 roku

-w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie,

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bejsce na 2022 rok,

-w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

-w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania na przeprowadzenie audytu cyberbezpoeczeństwa w Urzędzie Gminy Bejsce,

-w sprawie zmian składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach

-w sprawie powołania składu osobowego komisji -środki z funduszu sołectwa na 2023 rok

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 383

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2022-05-16 13:03:52
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2022-05-16 13:05:08
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2022-10-13 08:07:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony