7.Sesja Rady Gminy Bejsce - 22 listopad 2021.

Wersja do druku

Sesja Rady Gminy Bejsce - 22 listopad 2021.

...w poniższych  plikach  "pdf" istnieją zapisy uchwał z załącznikami, z sesji z dnia 22 listopad 2021 roku o sygnaturze XXVIII/192/2021  do XXVIII/ 196/2021

 

Uchwała Nr XXVIII / 191 / 2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 listopada 2021 r . zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 - 2033 .

 

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022 rok.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

 

 

 

 

Protokół z Videosesji Posiedzenia.pl

Protokół Nr XXVII/2020 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 29 wrzesień 2021 roku

Kam2018.jpg - 97.77 Kb

 

  ... do video-sesji link:https://portal.posiedzenia.pl/bejsce?  

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 542

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2021-11-25 10:06:26
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2021-11-25 10:15:37
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2021-12-09 08:26:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony