13.Ogłoszenie o konsultacjach-Roczny Program Współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Wersja do druku

Bejsce, dnia 30.10.2018 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.       3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Wójt Gminy Bejsce informuje o rozpoczęciu z dniem 30 października 2018 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  których określony w statucie obszar  działania obejmuje gminę Bejsce.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.              3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      na rok 2019” dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (pokój nr 27), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/) oraz na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.eu).

Uwagi i opinie w sprawie w/w Projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. w następujący sposób:

·      osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce, pokój nr 18 (sekretariat),

·      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@bejsce.eu (w tytule wiadomości wpisując „KONSULTACJE - program współpracy na rok 2019”),

·      za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce (z dopiskiem na kopercie: „KONSULTACJE - program współpracy na rok 2019”).

Komórką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.eu).

 

Załączniki:

1.      Formularz zgłaszania opinii.

2.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         i o wolontariacie na rok 2019”.

3.      Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia            24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

                                                                                                          Wójt Gminy Bejsce

                                                                                                          mgr Józef Zuwała

 

 

 

...w załącznikach:

1.Konsultacje - program

2.Formularz zgłoszenia opinii

3.Uchwała

4.Program

5.Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki
1Konsultacje program (ogloszenie).docKonsultacje program2019 (1Konsultacje program (ogloszenie).doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:17:22 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Konsultacje program2019
2Formularz zglaszania opinii.docFormularz zgłoszenia opinii 2019 (2Formularz zglaszania opinii.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:18:04 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Formularz zgłoszenia opinii 2019
3Uchwala (projekt).docUchwała 2019 (3Uchwala (projekt).doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:18:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała 2019
4Program (projekt).docProgram 2019 (4Program (projekt).doc - 62.464 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:19:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Program 2019
5konsultacje (ogloszenie).jpgKonsultacje ogłoszenie skan2019 (5konsultacje (ogloszenie).jpg - 579.286 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:19:51 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Konsultacje ogłoszenie skan2019

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6098

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2018-10-30 13:09:53
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2018-10-30 13:21:12
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2018-11-27 13:00:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony