28.Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Wersja do druku

 

Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

 

1.Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bejsce dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Bejsce

3. Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji należy złożyć do dnia 11 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Bejsce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252 28-512 Bejsce.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Bejsce na rok 2018 wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5783

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2019-10-04 10:48:48
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2019-10-04 10:55:52
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-10-04 10:55:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony