2. Otwarty Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Wersja do druku

Otwarty Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

 

Zarządzenie Nr 9/2018

Wójta Gminy Bejsce

z dnia 15 lutego 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

 

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”:

 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych Urzędu Gminy Bejsce.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Bejsce

 mgr Józef Zuwała

 

 .................w poniższych plikach znajduje się:

1. Oferta

2. Sprawozdanie

3. Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku 

****************************

4. Zarządzenie Nr 20/2018

 


Załączone pliki
Oferta2018.docOferta 2018 (Oferta2018.doc - 216.576 KB)
Data publikacji: 2018-02-15 11:08:33 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Oferta 2018
Sprawozdanie2018.docSprawozdanie 2018 (Sprawozdanie2018.doc - 203.776 KB)
Data publikacji: 2018-02-15 11:09:15 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Sprawozdanie 2018
Zarzadzenie_Nr9_konkurs_2018.docZarządzenie Nr9/2018 (Zarzadzenie_Nr9_konkurs_2018.doc - 53.248 KB)
Data publikacji: 2018-02-15 11:09:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie Nr9/2018
Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej2018 (Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.PDF - 4064.207 KB)
Data publikacji: 2018-03-09 12:41:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej2018
Zarzadzenie_wyniki2018.docZarządzenie Nr 20/2018 (Zarzadzenie_wyniki2018.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2018-03-16 14:51:20 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie Nr 20/2018
Zarzadzenie_wyniki2018JPG.jpgZarządzenie Nr 20/2018 JPG (Zarzadzenie_wyniki2018JPG.jpg - 390.129 KB)
Data publikacji: 2018-03-16 14:52:18 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie Nr 20/2018 JPG

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6215

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2018-02-15 11:07:40
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2018-02-15 11:11:22
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2018-03-16 14:50:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony