8.POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Wersja do druku

POSTANOWIENIE NR 156/2019

Komisarza Wyborczego w Kielcach II

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu buskiego, powiatu kazimierskiego, powiatu pińczowskiego, powiatu staszowskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 200 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Kielcach II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy w Kielcach II

/-/ Rafał Adamczyk

 

 Wszystkie załączniki od 1 do 200

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 198

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2019-09-23 18:58:45
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2019-09-23 19:01:22
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2019-09-23 19:01:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony