5.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Wersja do druku

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 661

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2021-05-07 12:15:04
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2021-05-07 12:15:26
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2021-05-07 12:15:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony