SP ZOZ w Gnojnie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

adres: Gnojno 147, 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 12
e-mail: spzoz_gnojno@poczta.onet.pl
forma organizacyjna - osoba prawna
podstawa prawna działania - uchwała Rady Gminy w Gnojnie nr XIII/63/99 z dnia 19.11.1999 r.

REGON - 291145968
NIP - 655-17-33-279


Dyrektor - lek. med. Maria Gadawska

Zadania Zakładu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizują wchodzące w jego skład niżej wymienione Ośrodki Zdrowia:

- Ośrodek Zdrowia w Gnojnie, Gnojno 147,  28-114 Gnojno       

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 - dyżur lekarza do 18

- Ośrodek Zdrowia w Raczycach, Raczyce 63,  28-114 Gnojno

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

- Ośrodek Zdrowia w Balicach, Balice 60,  28-114 Gnojno

czynny  Pn., Wt.,Czw.,Pt., w godz. 7 - 15 ; Środa w godz. 11 - 18

Pacjenci z Ośrodków Zdrowia w Raczycach i Balicach przyjmowani są również w godzinach dyżuru w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie.


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.gminy.com.pl