Organizacja Urzędu

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest Gnojno.
4. Urząd jest czynny w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
5. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników jest Wójt.

Wójt jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


ORGANIZACJA URZĘDU GMINY


W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny

- Sekretarz Gminy - Piotr Bębas

- stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych -  Dominika Zawierucha

- stanowisko ds. obsługi rady gminy - Barbara Czarnecka

- kierowca - Tadeusz Radomski

- sprzątaczka - Ilona Marcjan


2. Referat Finansowy  

- p.o. Skarbnik Gminy - Agnieszka Liberek

- stanowisko ds. księgowości budżetowej - Iwona Raczyńska

- stanowisko ds. podatków i opłat -  Kamila Stachowicz, Natalia Stępień, Karolina Sołtysiak

- stanowisko ds. księgowości podatkowej - Grażyna Musiał

- obsługa kasy - Maria Rak

- pobór opłat za wodę i ścieki -  Tadeusz Grochowina


3. Urząd Stanu Cywilnego

- Kierownik USC - Wójt Zbigniew Janik

- Zastępca kierownika - Henryka Banaś

- stanowisko ds. obywatelskich - Agnieszka Zgórska


4. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- kierownik  - Bożena Wawszczyk

- stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa - Barbara Krawczyk

- obsługa funduszy sołeckich - Kamila Pasternak


5. 
Referat Inwestycji i Infrastruktury

- kierownik  - Sebastian Kiciński

- stanowisko ds. przygotowania i realizacji projektów - Agata Lelas

- obsługa wniosków o ustalenie warunków zabudowy - Maria Płatek 

- konserwator - Bogusław Król

- operator koparki - Marcin Wójcik

- robotnik gospodarczy - Zdzisław Jabłoński, Dariusz Jakóbik

6. Obsługa prawna - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Fonfara

 

 


  


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl