Decyzje - 2010r.
  

Załączone pliki:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29.01.2010r. (Decyzja_celu_publicznego_DPS.pdf - 1156.171 KB)
Data publikacji: 2010-02-02 14:17:18 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: dotycząca lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pralni i budynku administracyjnego na działce o Nr ewid. 723, położonej w miejscowości Gnojno

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl