Szkoła Podstawowa w Balicach

 

  • Szkoła Podstawowa w Balicach

Dyrektor - mgr Jadwiga Bezak

Adres: Balice 59,  28-114 Gnojno
telefon: (41) 353 17 27
e-mail: baliceszp@interia.pl
forma organizacyjna - jednostka budżetowa
podstawa prawna działania - Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarz±bkach poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Balicach

REGON - 367992603
NIP - 6551975189

Obsługę ekonomiczno-administracyjn± i ewidencję księgow± prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie.

 

 


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl