Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia radnych

Część B na stronie 5 oświadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 pozycja. 95 art. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. nie jest podawana do publicznej wiadomości, gdyż zawiera ona prywatne dane osobowe tj. adres zamieszkania i miejsce położenia nieruchomości.


Do odczytania dokumentów wymagany jest  program Adobe Reader, który można pobrać nieodpłatnie ze strony producenta - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl