PROTOKOŁY - 2015 ROK
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy i jej komisji oraz Rady Społecznej SP ZOZ, odbytych w roku 2015.

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl