Wybory Prezydenta RP 2015
1. Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP

2. Kodeks wyborczy (wyciąg sporządzony dla wyborów prezydenckich w 2015 r.)

3. Wyznaczenie na obszarze Gminy Gnojno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

4. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
   a) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP
   b) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

5. Powoływanie Obwodowych Komisji Wyborczych:
   a) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
   b) Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojno o granicach i numerach obwodów głosowania

7. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca spisu wyborców

8. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

9. Apel Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie spisu wyborców

10. Informacja Wójta Gminy Gnojno o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

11. Powołanie obwodowych komisji wyborczych

12. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP

13. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze

14. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

15. Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

16. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP - ponowne głosowanie

17. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w II turze - 24 maja 2015 r.


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl