Decyzje komunalizacyjne mienia gminnego

Załączone pliki:
Decyzja Starosty Buskiego dotycząca uznania działki gruntu za mienie gminne (DECYZJA 27.07.pdf - 59.682 KB)
Data publikacji: 2016-07-27 15:12:22 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Decyzja Starosty Buskiego dotycząca uznania działki gruntu za mienie gminne (GKN.pdf - 58.519 KB)
Data publikacji: 2020-02-19 14:50:47 Redaktor: Bożena Wawszczyk

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl