Szkoła Podstawowa w Gnojnie

 

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

Dyrektor - mgr Anna Kaczmarek-Pniewska
Wicedyrektor - mgr Marzena Kubiec

Adres: Gnojno 148,  28-114 Gnojno
telefon: (41) 353 20 13
e-mail: szkolagnojno@wp.pl
forma organizacyjna - jednostka budżetowa
podstawa prawna działania - Uchwała Rady Gminy Gnojno nr XXVI/198/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Jarząbkach i Balicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

REGON - 000640716
NIP - 6551968835

Obsługę ekonomiczno-administracyjną i ewidencję księgową prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl