Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody do głosowania

Aktualny podział gminy na okręgi wyborcze i obwody do głosowania

Uchwała nr XXIX/223/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr XXIX/224/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl