Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok

Poniżej opublikowany został "Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok".

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby."

O terminie sesji, na której zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Gnojno mieszkańcy zostaną poinformowani w oddzielnym komunikacie.


Załączone pliki:
Raport o stanie Gminy Gnojno za 2018 rok (Raport-osg-2018.pdf - 418.613 KB)
Data publikacji: 2019-05-31 13:14:26 Redaktor: Piotr Bębas

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl