Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 - strona PKW

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do sejmu i senatu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - wyciąg

Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie - Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o terminie losowania do obwodowych komisji wyborczych

Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Gnojno - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II (wyciąg)

Aktualny skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 13 października 2019 r.

Wyniki głosowania w gminie Gnojno i protokoły z obwodów (na stronie wybory.gov.pl):
- Sejm
- Senat


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl