Wybory Prezydenta RP 2020

Aktualne akty prawne, informacje, wyjaśnienia oraz stanowiska PKW dostępne są w serwisie informacyjnym pod adresem https://wybory.gov.pl/prezydent2020/


Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP

Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gnojno

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (strona PKW)

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (strona PKW)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosownia

Obwieszczenie - Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o dodatkowych zgłoszeniach i terminie losowania do obwodowych komisji wyborczych

 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Gnojno - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II (wyciąg)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 40 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Aktualny skład obwodowych komisji wyborczych w gminie Gnojno

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowania w gminie Gnojno - I tura

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II tura

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 12 lipca 2020 r.

Wyniki głosowania w gminie Gnojno - II tura

Frekwencja w gminie Gnojno - II tura


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl