2005
 

Załączone pliki:
Uchwała nr XXVIII/141/05 z dnia 20 grudnia 2005r. (Uchwala_nr_XXVIII_141_05.PDF - 129.152 KB)
Data publikacji: 2009-12-08 14:17:14 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/141/05 z dnia 20 grudnia 2005r. (Zalacznik_nr_1_informacja.pdf - 1655.023 KB)
Data publikacji: 2009-12-08 14:20:34 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/141/05 z dnia 20 grudnia 2005r. (Zalacznik_nr_2_nieruchomosci.pdf - 3615.737 KB)
Data publikacji: 2009-12-08 14:23:50 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/141/05 z dnia 20 grudnia 2005r. (Zalacznik_nr_3_rolny.pdf - 1682.403 KB)
Data publikacji: 2009-12-08 14:25:31 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/141/05 z dnia 20 grudnia 2005r. (Zalacznik_nr_4_lesny.pdf - 1087.39 KB)
Data publikacji: 2009-12-08 14:27:02 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: deklaracja na podatek leśny

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl