Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno

2021-09-13 14:50:57 Informacje

z dnia 13 wrzenia 2021 r.

o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie - Balice od km 0+000 do km 1+586 dugoci 1589 m" (tre obwieszczenia)

Zobacz rwnie: