Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno

2021-11-05 10:20:04 Informacje

z dnia 4 listopada 2021 r.

o zebraniu materiau dowodowego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej na czci dziaki nr 37/2 i 263/2 w obrbie Wola Zofiowska, gmina Gnojno"  (Tre obwieszczenia).

Zobacz rwnie: