Informacja Dyrektora Zarzdu Zlewni Wd Polskich w Sandomierzu

2021-10-27 14:20:30 Informacje

z dnia 21 padziernika 2021 r.

o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe pynce rurocigw (dokument do pobrania)

Zobacz rwnie: