Debata nad

2021-06-29 07:58:13 Informacje

W myl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, mieszkaniec, ktry chciaby zabra gos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowizany jest zoy do Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno pisemne zgoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osb.

Termin sesji zosta ustalony na dzie 9 lipca 2021 r., godz. 9:00. Zgoszenia, o ktrym mowa powyej,  naley dokona najpniej w dniu 8 lipca 2021 r. do godz. 15:30.

Do pobrania: wzr zgoszenia mieszkaca do udziau w debacie

Zobacz rwnie: