Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno

2022-07-19 13:41:12 Informacje

z dnia 19 lipca 2022 r. wicej»

Debata nad "Raportem o stanie Gminy Gnojno za 2021 rok"

2022-07-14 12:48:13 Informacje

W myl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, mieszkaniec, ktry chciaby zabra gos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowizany jest zoy do Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno pisemne zgoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osb. wicej»

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno

2022-07-11 10:05:50 Informacje

z dnia 6 lipca 2022 r. wicej»

Informacja Starosty Buskiego

2022-06-24 11:51:34 Informacje

o wyoeniu do publicznego wgldu projektu operatu opisowo-kartograficznego wicej»

INFORMACJE DOTYCZCE ODPADW KOMUNLANYCH

2022-06-03 13:26:57 Informacje

(art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach) wicej»

Obwieszczenia Wjta Gminy Gnojno

2022-06-01 13:20:04 Informacje

z dnia 1 czerwca 2022 r. wicej»

Raport o stanie Gminy Gnojno za 2021 rok

2022-05-26 11:52:53 Informacje

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Wjt Gminy Gnojno przedstawia Radzie Gminy Gnojno raport o stanie Gminy Gnojno za rok 2021. wicej»

Od 31 grudnia 2021 r. obowizuj nowe stawki opat za wod i cieki

2021-12-27 09:16:23 Informacje

W dniu 29 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyda decyzj zatwierdzajc taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw na terenie gminy Gnojno na okres 3 lat. wicej»

NOWE TERMINY SKADANIA WNIOSKW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO I NOWE WZORY WNIOSKU!

2012-01-24 10:45:50 Informacje

Procedura o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wicej»