2008

Wersja do druku

 

Zaczone pliki:

Uchwaa Nr 25/2008 III Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2008r.
(Uchwala_RIO_nr_25_2008.pdf - 301.846 KB) Data publikacji: 2008-06-18 09:07:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budetu Gminy 2007r.

Uchwaa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gnojnie z dnia 11.04.2008r.
(Uchwala_Komisji_Rewizyjnej_z_dnia_11_04_2008.pdf - 360.625 KB) Data publikacji: 2008-06-18 09:09:18 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Wjtowi Gminy Gnojno za rok 2007

Uchwaa nr 33/2008 III Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2008r.
(Uchwala_RIO__nr_33_2008.pdf - 315.248 KB) Data publikacji: 2008-06-18 09:11:02 Redaktor: Boena Wawszczyk
Statystyki biecej stronyWywietle: 955

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2008-06-18 09:05:13
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2008-06-18 09:27:12
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2009-05-06 14:52:39
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony