SP ZOZ w Gnojnie

Wersja do druku

Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Gnojnie

adres: Gnojno 147, 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 12
e-mail: spzozgnojno@interia.pl
forma organizacyjna - osoba prawna
podstawa prawna dziaania - uchwaa Rady Gminy w Gnojnie nr XIII/63/99 z dnia 19.11.1999 r.

REGON - 291145968
NIP - 655-17-33-279


Dyrektor - lek. med. Maria Gadawska

Zadania Zakadu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuj wchodzce w jego skad niej wymienione Orodki Zdrowia:

- Orodek Zdrowia w Gnojnie, Gnojno 147,  28-114 Gnojno       

czynny od poniedziaku do pitku w godz. 7-15 - dyur lekarza do 18

- Orodek Zdrowia w Raczycach, Raczyce 63,  28-114 Gnojno

czynny od poniedziaku do pitku w godz. 7-15

- Orodek Zdrowia w Balicach, Balice 60,  28-114 Gnojno

czynny  Pn., Wt.,Czw.,Pt., w godz. 7 - 15 ; roda w godz. 11 - 18

Pacjenci z Orodkw Zdrowia w Raczycach i Balicach przyjmowani s rwnie w godzinach dyuru w Orodku Zdrowia w Gnojnie.

Statystyki biecej stronyWywietle: 11858

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:51:29
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:47
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2020-10-28 08:32:00
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony