Obwieszczenia 2009r.

Wersja do druku

  

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 12.02.2009r.
(OBWIESZCZENIE_12_02_09.doc - 70.656 KB) Data publikacji: 2009-02-13 10:50:02 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: o wydaniu decyzji rodowiskowej.

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 marca 2009r.
(Obwieszczenie_17_03_09_.PDF - 326.975 KB) Data publikacji: 2009-03-17 12:07:47 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: o wydaniu postanowienia w sprawie odstpienia od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzicia pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 000810T Gnojno-Piaski na terenie Gminy Gnojno"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 17 kwietnia 2009r.
(Obwieszczenie_z_dnia_17_04_09.pdf - 191.546 KB) Data publikacji: 2009-04-17 13:49:34 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pod nazw " Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 000810T Gnojno - Piaski na terenie Gminy Gnojno, powiat buski woj. witokrzyskie"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 06 maja 2009 roku
(obwieszczenie_6_05_09.pdf - 96.082 KB) Data publikacji: 2009-05-11 15:20:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie numerw i granic obwodw gosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 12 maja 2009 roku
(Obwieszczenie_12_05_09.PDF - 93.232 KB) Data publikacji: 2009-05-13 14:25:16 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: o wydaniu postanowienia w sprawie odstpienia od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzicia pn: " Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 000810T Gnojno -Piaski na terenie Gminy Gnojno"

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 03 czerwca 2009r.
(Obwieszczenie_gnojno_piaski.pdf - 37.578 KB) Data publikacji: 2009-06-03 15:21:13 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2009r.
(Obwieszczenie_25_06_09.PDF - 249.894 KB) Data publikacji: 2009-06-30 11:16:11 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie przez Firm "POLKOMTEL" S.A. Stacji Bazowej Sieci PLUS GSM

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 1 padziernika 2009r.
(obwieszczenie__01_10_09.pdf - 686.749 KB) Data publikacji: 2009-10-02 10:54:15 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wszczcia postpowania o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn "Wytwrnia Pelletw z Biomas "

Obwieszczenie Wjta Gminy Gnojno z dnia 4 listopada 2009r.
(obwieszczenie_04_11_09.pdf - 888.097 KB) Data publikacji: 2009-11-16 11:00:33 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia pn: "Wytwrnia Pelletw z Biomas w miejscowoci Gnojno 166"

Statystyki biecej stronyWywietle: 1447

Wprowadzi(a) do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2009-02-13 10:47:08
Opublikowa(a): Boena Wawszczyk, data publikacji: 2009-02-13 10:50:20
Ostatnia zmiana: Boena Wawszczyk, data: 2009-11-16 11:00:33
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony