Organizacja UrzduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-12-03 14:32:32

1. Urzd jest jednostk budetow Gminy.
2. Urzd jest pracodawc dla zatrudnionych w nim pracownikw.
3. Siedzib Urzdu jest Gnojno.
4. Urzd jest czynny w dniach roboczych tj. od poniedziaku do pitku w godz. 730 - 1530
5. Urzd stanowi aparat pomocniczy Wjta, Rady i jej komisji oraz innych organw funkcjonujcych w strukturze Gminy.

Kierownikiem Urzdu i zwierzchnikiem subowym wszystkich pracownikw jest Wjt.

Wjt kieruje Urzdem przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.


ORGANIZACJA URZDU GMINY


W skad Urzdu wchodz nastpujce referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny

- Sekretarz Gminy - mgr Piotr Bbas

- stanowisko ds.oglnoorganizacyjnych - Agnieszka Pasternak 

- stanowisko ds. obsugi rady gminy - Barbara Czarnecka

- stanowisko obsugi Centrum Ksztacenia - Marcelina wistek

- kierowca - Tadeusz Radomski

- sprztaczka - Ewa Pasternak


2. Referat Finansowy  

- Skarbnik Gminy - mgr Ilona Piwowarska

- stanowisko ds. ksigowoci budetowej - Maria Maasiska

- stanowisko ds. ksigowoci podatkowej - Grayna Musia

- stanowisko ds. podatkw i opat -  Helena Mularczyk, mgr Kamila Krawczyk, Maria Rak

- stanowisko ds. obsugi kasy i dziaalnoci gospodarczej - Maria Nowak


3. Urzd Stanu Cywilnego


- Kierownik - Adam Stpie

- stanowisko ds. ewidencji ludnoci - Henryka Bana


4. Referat Rolnictwa i Ochrony rodowiska

- p.o. kierownika  - mgr Boena Wawszczyk

- stanowisko ds. ochrony rodowiska, rolnictwa i lenictwa - Barbara Krawczyk

- stanowisko ds. funduszy soeckich - Natalia Stpie

- konserwator - Wodzimierz Dworak

- inkasent - konserwator - Tadeusz Grochowina

 

4. Referat Inwestycji i Infrastruktury

- kierownik  - mgr in. Zbigniew Klepacz

- stanowisko ds. budownictwa i drg - Halina Skwark

- stanowisko ds. przygotowania i realizacji projektw - mgr Sebastian Kiciski

- konserwator - Bogdan Krl

- operator koparki - Piotr Bo

- robotnik gospodarczy - Zdzisaw Jaboski, Dariusz Jakbik

5. Obsuga prawna - mgr Mariusz Grunt

 

 


  Powrt