Organizacja UrzduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-22 09:24:33

1. Urzd jest jednostk budetow Gminy.
2. Urzd jest pracodawc dla zatrudnionych w nim pracownikw.
3. Siedzib Urzdu jest Gnojno.
4. Urzd jest czynny w dniach roboczych tj. od poniedziaku do pitku w godz. 730 - 1530
5. Urzd stanowi aparat pomocniczy Wjta, Rady i jej komisji oraz innych organw funkcjonujcych w strukturze Gminy.

Kierownikiem Urzdu i zwierzchnikiem subowym wszystkich pracownikw jest Wjt.

Wjt jest Kierownikiem Urzdu Stanu Cywilnego.


ORGANIZACJA URZDU GMINY


W skad Urzdu wchodz nastpujce referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny

- Sekretarz Gminy - mgr Piotr Bbas

-stanowisko ds.oglnoorganizacyjnych -Agnieszka Pasternak

- stanowisko ds. obsugi rady gminy- Barbara Czarnecka

- stanowisko obsugi Centrum Ksztacenia - Marcelina wistek

- kierowca - Tadeusz Radomski

- sprztaczka - Ewa Pasternak


2. Referat Finansowy

- Skarbnik Gminy -mgr Ilona Piwowarska

- stanowisko ds. ksigowoci budetowej - Maria Maasiska

- stanowisko ds. ksigowoci podatkowej - Grayna Musia

- stanowisko ds. podatkw i opat - Helena Mularczyk, mgr Kamila Krawczyk, Maria Rak

- stanowisko ds. obsugi kasy i dziaalnoci gospodarczej - Maria Nowak


3. Urzd Stanu Cywilnego


- Zastpca kierownika - Henryka Bana

- stanowisko ds. obywatelskich - Adam Stpie


4. ReferatRolnictwa i Ochrony rodowiska

- p.o. kierownika - mgr Boena Wawszczyk

- stanowisko ds. ochrony rodowiska, rolnictwa i lenictwa -Barbara Krawczyk

- stanowisko ds. funduszy soeckich - Natalia Stpie

- konserwator - Wodzimierz Dworak

- inkasent - konserwator -Tadeusz Grochowina

4. ReferatInwestycji i Infrastruktury

-kierownik - mgr in. Zbigniew Klepacz

- stanowisko ds. budownictwa i drg -Halina Skwark

- stanowisko ds. przygotowania i realizacjiprojektw - mgr Sebastian Kiciski

- konserwator - Bogdan Krl

- operator koparki - Piotr Bo

- robotnik gospodarczy -Zdzisaw Jaboski, Dariusz Jakbik

5.Obsuga prawna -


Powrt