Organizacja UrzduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-06-29 11:43:02

1. Urzd jest jednostk budetow Gminy.
2. Urzd jest pracodawc dla zatrudnionych w nim pracownikw.
3. Siedzib Urzdu jest Gnojno.
4. Urzd jest czynny w dniach roboczych tj. od poniedziaku do pitku w godz. 730 - 1530
5. Urzd stanowi aparat pomocniczy Wjta, Rady i jej komisji oraz innych organw funkcjonujcych w strukturze Gminy.

Kierownikiem Urzdu i zwierzchnikiem subowym wszystkich pracownikw jest Wjt.

Wjt jest Kierownikiem Urzdu Stanu Cywilnego.


ORGANIZACJA URZDU GMINY


W skad Urzdu wchodz nastpujce referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny

- Sekretarz Gminy - Piotr Bbas

- obsuga sekretariatu -  Dominika Zawierucha

- stanowisko ds. oglnoorganizacyjnych - 

- stanowisko ds. obsugi rady gminy - Barbara Czarnecka

- kierowca - Tadeusz Radomski

- sprztaczka - Ilona Marcjan


2. Referat Finansowy  

- Skarbnik Gminy - Maria Maasiska

- stanowisko ds. ksigowoci budetowej - Grayna Musia, Iwona Raczyska

- stanowisko ds. podatkw i opat -  Helena Mularczyk, Kamila Stachowicz, Natalia Stpie

- stanowisko ds. ksigowoci podatkowej - Agnieszka Liberek

- obsuga kasy - Maria Rak

- pobr opat za wod i cieki -  Tadeusz Grochowina


3. Urzd Stanu Cywilnego

- Kierownik USC - Wjt Zbigniew Janik

- Zastpca kierownika - Henryka Bana

- stanowisko ds. obywatelskich - Agnieszka Zgrska


4. Referat Rolnictwa i Ochrony rodowiska

- kierownik  - Boena Wawszczyk

- stanowisko ds. ochrony rodowiska, rolnictwa i lenictwa - Barbara Krawczyk

- obsuga funduszy soeckich - Kamila Pasternak


5. 
Referat Inwestycji i Infrastruktury

- kierownik  - Sebastian Kiciski

- stanowisko ds. przygotowania i realizacji projektw - Agata Lelas

- obsuga wnioskw o ustalenie warunkw zabudowy - Maria Patek 

- konserwator - Bogusaw Krl

- operator koparki - Marcin Wjcik

- robotnik gospodarczy - Zdzisaw Jaboski, Dariusz Jakbik

6. Obsuga prawna - Kancelaria Radcy Prawnego Anna Fonfara

 

 


  Powrt